top of page

Vilkår og betingelser

FOR PÅMELDING TIL RIDESKOLE OG RIDELEIR

Risiko og sikkerhet
Ridning er å anse som en risikosport hvor det er risiko for fall, bli tråkket/dyttet på, bli bitt etc. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går når man håndterer et stor fluktdyr.
Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring. Rideskolen har kun ansvarsforsikring, som ikke vil være tilfredsstillende for dere ved en ulykke.
Hele oppholdet hos oss og all ridning foregår på eget ansvar og på egen risiko.Påmelding
Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridetimer, kurs og rideleirer.


Du er ansvarlig for å sende inn rett mailadresse og opplysninger.


Når du takker ja til tildelt plass, har du samme dag/tid hver uke. Vi vil kontakte deg om det er behov for bytte av dag/tid, feks. ved nivåbytte eller stort frafall av andre elever på timen som gjør at vi må omrokere. Vi gjør vårt ytterste for at alle skal få en dag/tid som passer.


Ved å takke ja til tildelt plass, får du fast plass hos oss/i rideskolen. Det vil si at du automatisk fortsetter med ridetimer på samme dag/tid etter feks. sommerferien, så lenge ingenting annet er avtalt.


Det er 1 måned oppsigelse på ridetimer.


Vi har dessverre ikke kapasitet til å leie hestene på ridetimene. Hvis barnet er nybegynner eller vil trenge hjelp med å ha kontroll på hesten, er foreldre/evt. annen voksen nødt til å hjelpe med dette. Hestene er veldig snille, og enkel innføring i hvordan leie en hest vil bli gitt.


Alle deltakere aksepterer ved innmelding i rideskolen at det kan tas bilder/situasjonsbilder som brukes på stallens og rideskolens nettside og i sosiale medier. Hvis man vil reservere seg mot dette må det gis beskjed om ved innmelding!


Det er deres ansvar å få med dere den informasjonen som gis i forbindelse med feks. oppstart og avslutning av rideskolen. Følg med i de kanaler hvor det informeres, feks. Facebook-siden, nettsiden og evt. Spond. Er du usikker på hvor du finner info? Spør!

Utstyr
Sikkerhetsutstyr som hjelm og sikkerhetsvest kan lånes hos oss.


Klærne skal helst være relativt tettsittende så ikke de henger seg fast i noe eller skremmer hesten. Bruk bukser uten sømmer på innsiden av bena for å unngå gnagsår. Gjerne lange sokker over buksebena så ikke buksa sklir opp. Skoene må ha en liten hel og minst mulig snøring. Gummistøvler eller cherrox er fint. Joggesko er ikke tillatt!


Kjøp gjerne et par ridehansker evt. arbeidshansker som gir godt grep og beskytter en myk barnehånd mot gnag av tøylen.


Sikkerhestvest er påbudt for ryttere t.o.m. 18år, men vi anbefaler alle å bruke sikkerhetsvest.

Praktisk gjennomføring av ridetimene
Leksjonstiden er inkl. på- og avstigning. Det er viktig at alle møter opp i god tid til timen slik at undervisningen starter presis. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed i god tid vil vi ikke ha hest klar til rytteren. Hesten sendes tilbake til stallen dersom rytter mangler når leksjonen starter.


Det er 1-2 teoritimer per semester.
Det vil være minimum 1-2 turer per semester.


Rideskolen følger normalt skoleruta for barneskolene i Vestvågøy Kommune når det gjelder fri, minus planleggingsdager. Andre endringer vil bli gitt beskjed om.


Det er ikke tillatt å filme og/eller ta lydopptak av elever, instruktør eller andre som er til stede uten samtykke.Aldersinndeling og nivåer
Vi tar ikke inn barn under 7 år. Vi ber også foresatte vurdere om barnet klarer å følge vanlig undervisning på 45 minutt sammen med andre barn.


Innen hestesporten regnes man som nybegynner i lang tid, lengre enn i andre idretter. I tillegg til de praktiske rideferdighetene skal rytteren lære seg samspillet med hesten, om hesten som art, sikkerhet mm. Når man skal lære seg å samarbeide med et levende dyr tar det derfor lenger tid å jobbe seg oppover nivåene enn i annen idrett. Hensynet til hestens velferd vil alltid veie tyngre enn rytteren og foreldres forventinger om rask progresjon.


I rideskolen bytter rytteren hest gjennom semesteret for å lære seg alle aspekter ved ridning og samarbeid med hesten. Alle hester er likeverdige partnere og har noe å lære rytteren.


Vi prøver å følge ventelisten slavisk ved inntak av elever, men det vil alltid være unntak. Feks. så kan vi ikke plassere en 7-åring på en erfaren gruppe eller en gruppe med 12-åringer. Inntak hos oss er gjort med nøye planlegging for at det skal fungere best mulig for elevene, hestene og instruktør.


Vi ønsker at elevene skal få størst mulig utbytte av ridetimene, og setter derfor gruppene opp etter alder og ferdigheter. Det vil alltid være instruktør som avgjør hvordan gruppe eleven passer best på.

Kostnader
Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer og andre aktiviteter går til å dekke løpende utgifter for drift av anlegg, fôr, flis, hovslager, veterinær, utstyr til hester, innkjøp av rideskolehester, lønn til ansatte mm. Prisen på våre tjenester er satt ut fra de utgiftene vi har for å produsere ridetimer og andre aktiviteter. Utgiftene til hestene løper uavhengig om rytteren møter opp til timen eller ikke.


Dersom vi må avlyse ridetimer
Dersom vi må avlyse en eller flere timer grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
Vi følger de til enhver tid restriksjoner gitt av myndighetene som gjelder smittsomme sykdommer på hester og mennesker.

Fravær
Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved fravær.
Har man ikke mulighet til å møte på timen, må man allikevel betale for den.
Plassen på rideskolen og rideleir er personlig. Andre kan ikke stille på din time/plass selv om du ikke har mulighet selv.
Gi beskjed hvis du ikke kan møte til timen!

image3-1.jpeg

Lofoten Hestesenter

bottom of page